ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ

Μικρές λεπτομέρειες σχετικά με τη συσκευασία των αγαθών σας μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην αποστολή σας ή να την καθυστερήσουν. Δείτε τι πρέπει να κάνετε για να διασφαλίσετε ότι κάθε χαρτοκιβώτιο που αποστέλλετε φτάνει στην ώρα του και σε άψογη κατάσταση.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΕΡΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

1. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Τα μεταχειρισμένα κιβώτια είναι λιγότερο ανθεκτικά. Βεβαιωθείτε ότι το κιβώτιό σας είναι σκληρό και σε καλή κατάσταση.

2. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η υπερβολική χρήση προστατευτικού υλικού μέσα στη συσκευασία μειώνει τη δυνατότητα στοίβαξης των κιβωτίων. Αποφύγετε τα κιβώτια που είναι πολύ μεγάλα για το περιεχόμενο, καθώς υπάρχει κίνδυνος να συνθλιβούν.

3. ΒΑΡΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

Μπορούμε να δεχτούμε κιβώτια βάρους έως 70 kg χωρίς παλέτα, αλλά θα πρέπει να τοποθετείτε την ετικέτα «HEAVY» στα κιβώτια άνω των 23 kg.

4. ΣΦΡΑΓΙΣΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

Χρησιμοποιήστε κατάλληλη ταινία συσκευασίας και σχηματίζοντας ένα H, σφραγίστε την επάνω και την κάτω επιφάνεια του κιβωτίου. Για τα πιο βαριά κιβώτια, καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσετε ταινίες δεματοποίησης.

Κασάπης Μεταφορική Πάτρα © All Rights Reserved.2024

Created by: GlobalMinds